© 2019 av SLI.

Uthyrning av SLIs utrustning

All rekvisita och verktyg som finns på lajvområdet är fritt att låna och använda under arrangemangen i Tällberg - i utbyte mot att de tas väl om hand. Förutom dessa så äger SLI bland annat;

• ett militärtält med kamin

• två vikingatält med trästomme

• några regntäta vindskydd i canvas

• historiska mönster för sömnad

• kläder och andra dräktdetaljer

Alla dessa prylar finns tillgängliga för utlåning till SLIs medlemmar, och vill man låna något som man vet att föreningen äger eller hoppas att vi har så är man välkommen att skicka ett mejl till styrelsen på kulturforeningensli@gmail.com.

I nuläget så är utlåningsförrådet inte särskilt organiserat och därför finns inga färdiga listor på vad som finns eller vad det kostar att hyra dem. Mönster, kläder och liknande har tidigare hyrts ut gratis till medlemmar, likaså vindskydden, medan ett vikingatält kostar 200 kr per helg att hyra om det används i Tällberg. Vi vill att sakerna används och så länge sakerna tas väl om hand är utlåningen frikostig.

Under 2019 kommer ett projekt pågå för att inventera förrådet och göra det lättare för både medlemmar och andra att hyra ut SLIs prylar.

Har du lajvsaker som du vill donera till föreningen?

Det är väldigt uppskattat! Kläder, skor, skålar, rekvisita, kistor - allt är välkommet, och vi lovar att se till att det kommer till användning hos oss. Målet är att bygga upp ett lättillgängligt rekvisitaförråd för att underlätta för nybörjare att ta sig in i lajvhobbyn, och bidra till klimattänket genom att fler kan låna istället för att köpa eget.