Rutiner för uthyrning

Området i Tällberg är tillgängligt för uthyrning till både privatpersoner och föreningar. Vi vill gärna att området används, men all användning ska gå igenom styrelsen för SLI. Området får lånas både för större evenemang (ex. lajv) och privata sammanslutningar.

För att hyra området så krävs det att arrangemanget följer de regler som föreningen satt för uthyrningen och att det städas efteråt. Reglerna involverar bl.a. regler kring brandsäkerhet, antal personer som får bo i huset och att ingen permanent påverkan får göras på området. Inför uthyrningen skrivs ett uthyrningskontrakt på.

Vad kostar det och vad ingår?

Kostnaden för att hyra området beror på om du arrangerar under SLI eller under en annan förening/privateperson. Det är billigare att låna området som en arrangör under SLI. Att arrangera under SLI innebär bland annat att du får använda dig av föreningens bankkonto för inbetalningar och att deltagarna behöver bli medlemmar i SLI.

Vill du arrangera under SLI? Kontakta oss i styrelsen så hjälper vi dig! kulturforeningensli@gmail.com

Hyran består av en fast grundavgift, samt en slitageavgift som beror på antalet deltagare och dagar som området hyrs. Dygnet räknas för varje påbörjat dygn som arrangemanget pågår, men inte förberedelsedagar då enbart funktionärer/arrangörer vistas på området. Vid hyra ingår tillgång till området för nödvändiga förberedelser/städning utan kostnad, enligt överenskommelse med områdesansvarig.

Nytt för 2020 är att en deposition på 500 kr erläggs vid hyra av området. Depositionen skall vara betald när du får tillgång till området för förberedelser, annars avbokas området. Efter att städningen på området godkänts efter arrangemangets slut så återbetalas depositionen.

I hyran ingår: ved för matlagning, hygienartiklar (ex. våtservetter och bindor), toalettpapper, dasspåsar, sjukvårdsutrustning, ljus, tändstickor, såpa, köksutrustning och den rekvisita/verktyg som finns på området.

Tändvätska/lampolja/dylikt ingår inte, och ska vara inlåst om det lämnas på området mellan arrangemang.

 

 

Områdesansvarig är den som kontrollerar att förbruksningsartiklarna på området inte är slut innan och efter arrangemang samt organiserar kontroll av området inför och efter uthyrning. Kontrollen kan även utföras av en av styrelsen utsedd person.

Områdesansvarig för 2020 är Leif Ershag.

Priser för uthyrning 2020

• SLI-arrangemang:

500 kr + slitageavgift på 20 kr/person/dygn
Deposition 500 kr

 

Exempelvis: Ett arrangemang som varar från fredag-söndag räknas som tre påbörjade dygn. Med 20 deltagare så blir slitageavgiften 60 kr/person under det arrangemanget. Den totala hyreskostnaden skulle bli: 500 kr + 60 kr * 20 personer = 1700 kr + 500 kr i deposition

• Ej SLI-arrangemang:

1500 kr + slitageavgift på 20 kr/person/dygn

Deposition 500 kr

Exempelvis: Ett arrangemang som varar från fredag-söndag räknas som tre påbörjade dygn. Med 20 deltagare så blir slitageavgiften 60 kr/person under det arrangemanget. Den totala hyreskostnaden skulle bli: 1500 kr + 60 kr * 20 personer = 2700 kr + 500 kr i deposition

© 2020 av Clara Lindberg